Usługi językowe dla biznesu - LinguaCity - Centrum Obsługi Językowej, Katowice
Centrum Obsługi Językowej
Lingua Lux

Usługi językowe dla biznesu

Kursy językowe dla klientów biznesowych

Sprawdź ofertę

Tłumaczenia
dla biznesu

Sprawdź ofertę

Język polski biznesowy

Sprawdź ofertę

Lingua Lux

Codziennie wiele firm nawiązuje kontakty biznesowe z partnerami z całego świata. Nierzadko są to partnerzy pochodzący z państw azjatyckich czy afrykańskich. W kontaktach z partnerami zagranicznymi niezbędna jest znajomość języka angielskiego. Jednak w trakcie rozwijającej się współpracy, wymagania dotyczące zaawansowania językowego rosną. Z czasem nieodzowna okazuje się znajomość języków lokalnych (na przykład w kontaktach z administracją państwową i regionalną). W negocjacjach przydaje się również podstawowa znajomość kultury kraju partnerów.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, Szkoła Języków Obcych LinguaCity w Katowicach opracowała kompleksowy program Lingua Lux, w ramach którego oferuje usługi zarówno w zakresie nauki obcych języków, jak i w obszarze tłumaczeń.

Wybierz najlepsze Centrum Językowe

Obsługujemy tłumaczenia w 60 językach, oferując:

 • Przekład dokumentacji z i na język obcy
 • Tłumaczenie bieżącej korespondencji
 • Towarzyszenie w urzędach gościom zagranicznym
 • Ustne przekłady przysięgłe (sądy, policja, notariusze itp.)
 • Przekłady przemówień i referatów
 • Tłumaczenie w trakcie różnego typu spotkań
 • Opiekę nad gośćmi zagranicznymi
 • Tłumaczenie/przeprowadzanie rozmów telefonicznych
 • Uczestniczenie w wyjazdach zagranicznych
 • Prowadzenie recepcji imprez międzynarodowych

 

Uczymy aż 30 języków na różnych poziomach zaawansowania, w tym języków specjalistycznych. W naszej ofercie jest również unikatowa propozycja języka polskiego biznesowego.

Zachęcamy do zapoznania się z całościową ofertą: biura tłumaczeń oraz kursów językowych.

Coaching językowy

Coaching językowy to spotkania, które pozwalają na skuteczne połączenie nauki języka obcego z codziennymi obowiązkami, a także umożliwiają wszechstronny rozwój kompetencji komunikacyjnych.

Podczas spotkań coach jest zarówno nauczycielem, jak i trenerem – oprócz przekazywania wiedzy merytorycznej wspiera, motywuje, a także pomaga nabywać umiejętności przydatne w rozwoju kompetencji językowych.

Audyt językowy

LinguaCity pomoże Państwu w ocenie umiejętności osób zatrudnionych w Państwa firmie lub w selekcji potencjalnych pracowników  na stanowiska wymagające dobrej znajomości języków obcych.  Celem takiego „audytu językowego” jest określenie znajomości danego języka obcego w obrębie wybranych sprawności językowych lub też weryfikacja postępów w nauce poczynionych w trakcie szkoleń. Przedstawione w formie pisemnej wyniki będą pomocne np. przy decyzji o awansie lub powierzeniu  pracownikowi projektu wymagającego zaawansowanej znajomości języka, a także przy ustaleniu potrzeb szkoleniowych firmy.

Rodzaje weryfikacji językowej

 • Wstępna weryfikacja telefoniczna
 • Weryfikacja tekstu pisemnego
 • Weryfikacja ustna
 • Weryfikacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej
 • Pełna weryfikacja obejmująca test ustny i pisemny (rozumienie tekstu słuchanego, pisanego, znajomość słownictwa, pisanie)
 • Weryfikacja kompetencji w obrębie wybranej sprawności językowej (np. rozmów telefonicznych)

Proofreading

Proofreading (ang. sprawdzenie i poprawienie przetłumaczonego tekstu) to korekta istniejącego tłumaczenia dokonana przez innego tłumacza specjalizującego się w danej dziedzinie bądź native speakera.

Jeśli zlecone przez Państwa tłumaczenie przeznaczone jest do druku lub publikacji, warto pomyśleć o dodatkowym sprawdzeniu tekstu.

Stała współpraca

Zapraszamy do podjęcia z nami stałej współpracy zarówno w zakresie usług tłumaczeniowych, jak i kształcenia oraz weryfikacji językowych umiejętności pracowników. Dla stałych współpracowników przygotowujemy specjalne oferty.

32 726 27 78