Tłumaczenia przysięgłe - LinguaCity - Centrum Obsługi Językowej, Katowice
Centrum Obsługi Językowej

Tłumaczenia przysięgłe

Potrzebują Państwo uwierzytelnionego tłumaczenia aktu urodzenia, dokumentów samochodowych, aktu ślubu, dyplomu lub innych dokumentów? A może konieczna jest obecność tłumacza przysięgłego podczas spotkania u notariusza albo w sądzie?

Poniżej znajdą Państwo informację o realizowanych przez nas tłumaczeniach przysięgłych i wskazówki, jak zamówić takie tłumaczenie.

Biuro tłumaczeń LinguaCity z Katowic oferuje usługi tłumaczy przysięgłych. Wykonujemy przekłady pisemne wszystkich rodzajów dokumentów oraz tłumaczenia ustne, dokonywane na podstawie wypowiedzi, np. w trakcie podpisywania aktu notarialnego, podczas zgromadzeń akcjonariuszy czy też załatwiania formalności urzędowych.

Realizujemy tłumaczenia przysięgłe w 60 językach, w tym przekłady z i na:

Ponadto: język łaciński, język kataloński, język bośniacki,  język łotewski, język mołdawski, język ormiański, język kirgiski, język mongolski, język perski.

Powyższa lista nie wyczerpuje języków, w ramach których oferujemy nasze usługi. Jeśli nie znaleźli Państwo poszukiwanego języka, prosimy o kontakt.

 

Na czym polega tłumaczenie przysięgłe, dlaczego mówimy o nim także "uwierzytelnione" i czym różni się od tłumaczenia zwykłego?

Tłumacz przysięgły w ramach przekładu wykonuje dwie najistotniejsze dla poprawności treści czynności: dokonuje przekładu przedłożonego dokumentu na wybrany język oraz wykonuje uwierzytelnienie przekładu, poświadczając swoim podpisem jego zgodność z przedłożonym mu oryginałem. Nasi specjaliści mogą również poświadczać przekłady dokonane przez osoby, które nie posiadają stosownych uprawnień, jeśli przygotowane dokumenty są zgodne z tekstem wyjściowym i nie zawierają błędów gramatycznych ani merytorycznych.

Do uwierzytelnienia przekładu stosuje się specjalne pieczęcie, które są wydawane wyłącznie na wniosek Ministra Sprawiedliwości przez Mennicę Państwową. Uprawnienia do wykonywania i przeprowadzania tłumaczeń przysięgłych nadaje Minister Sprawiedliwości.

Wszystkie przekłady przysięgłe powinny być opatrzone datą i numerem repertorium oraz odciskiem opisanej pieczęci. Przetłumaczone dokumenty zostają przekazane Klientowi osobiście bądź wysłane przesyłką poleconą.

Według odgórnych, ujednoliconych ustaleń standardowa strona obliczeniowa tłumaczenia przysięgłego obejmuje 1125 znaków ze spacjami, a każda następna rozpoczęta strona liczona jest jako cała.

W sytuacji, gdy osoba odpowiedzialna za wykonanie przekładu otrzymuje skan bądź kopię oryginalnego dokumentu, ma obowiązek zaznaczyć w przygotowanym tłumaczeniu, że dokonuje poświadczenia z kopii.

Wszelkie zasady obwiązujące tłumaczy przysięgłych określa Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702).

Do naszych specjalistów, którzy wykonują tłumaczenia przysięgłe, najczęściej trafiają pisma urzędowe, dokumenty założycielskie spółek, pisma sądowe, dokumenty samochodowe, świadectwa, dyplomy, akty urodzenia, ślubu itp. Przedłożenie uwierzytelnionego odpisu tłumaczenia oryginalnego obcojęzycznego dokumentu jest wymagane w celu zaakceptowania jego ważności przy składaniu dokumentów w większości polskich urzędów.

Aby zamówić tłumaczenie przysięgłe, wystarczy wykonać trzy proste kroki

W przypadku tłumaczenia pisemnego wystarczy przynieść oryginał dokumentu do tłumaczenia do biura i (lub) przesłać skan dokumentu na adres tlumaczenia@lingua-city.com, w mailu określając typ tłumaczenia (przysięgłe) i język docelowy (ten. na który ma być przełożony dokument).

Niezależnie od tego, czy chcą Państwo tłumaczyć ze skanu, czy zamierzają Państwo dostarczyć nam oryginał, przesłanie dokumentu w formie elektronicznej przyspieszy wycenę i pozwoli nam szybciej zrealizować dla Państwa tłumaczenie.

W przypadku tłumaczenia ustnego wystarczy przesłać zapytanie mailowe na adres tlumaczenia@lingua-city.com lub zadzwonić do biura. Zapytanie powinno obejmować: miejsce i termin tłumaczenia, godzinę, przewidywany czas, język, informację o tematyce tłumaczenia (np. spotkanie w USC, ślub cywilny, podpisanie umowy kupna-sprzedaży u notariusza itd.).

Zapoznać się z wyceną, którą wyślemy Państwu tego samego dnia, w najkrótszym możliwym czasie.

Potwierdzić warunki zlecenia.

Kompleksowe tłumaczenia

Co tłumaczymy w LinguaCity?

  • dowolne dokumenty, w tym firmowe, urzędowe, prywatne
  • teksty prawnicze i treści ekonomiczne
  • korespondencję, w tym listy elektroniczne (e-maile)
  • materiały reklamowe, marketingowe, foldery, oferty
  • teksty użytkowe, instrukcje, podręczniki użytkownika
  • strony i portale internetowe (w tym treści sprzedażowe)
  • teksty specjalistyczne (techniczne, medyczne etc.)
  • teksty literackie, artykuły, referaty, streszczenia

Tłumaczenia przysięgłe

Jedną z oferowanych przez naszą firmę usług są tłumaczenia przysięgłe. Szukasz w Katowicach firmy, która wykona dla Ciebie tego typu przekład? W takim razie doskonale trafiłeś! Proponujemy tłumaczenia zarówno pisemne, jak i ustne, ponadto współpracujemy z całą gamą doskonałych tłumaczy specjalizujących się w przeróżnych językach – od najpopularniejszych, jak angielski czy niemiecki, aż po bardzo egzotyczne, jak na przykład chiński czy macedoński.

Czym różni się tłumaczenie przysięgłe od zwykłego? To drugie musi być wykonane przez osobę posiadającą specjalne, wydane jej przez Ministerstwo Sprawiedliwości po zdaniu odpowiedniego egzaminu, uprawnienia. Wykonanie tego typu tłumaczenia składa się z dwóch elementów – zrobienia samego przekładu oraz uwierzytelnienia go za pomocą specjalnej pieczęci oraz podpisu. Dopuszczalne jest także samo uwierzytelnienie przekładu wykonanego przez zwykłego tłumacza, jeżeli tekst nie zawiera błędów. W ten sposób tłumaczy się przeważnie różnego rodzaju pisma urzędowe, akty, świadectwa, dyplomy oraz inne dokumenty. Tłumaczenia przysięgłe ustne natomiast niezbędne są często podczas załatwiania różnego rodzaju spraw urzędowych, a także u notariusza czy na zebraniach akcjonariuszy.

iStock_000003529053Small- handshake

Jeśli więc potrzebujesz pisemnego lub ustnego tłumaczenia przysięgłego – zwróć się do nas! Jesteśmy w stanie je wykonać na aż 60 różnych języków. Działamy szybko, sprawnie i niezawodnie. Gwarantujemy profesjonalizm i stuprocentowe zadowolenie z efektu naszych prac. Zapraszamy do kontaktu!

32 726 27 78