Proofreading - LinguaCity - Centrum Obsługi Językowej, Katowice
Centrum Obsługi Językowej

Profesjonalna korekta

Proofreading

Proofreading to angielski termin oznaczający sprawdzenie i poprawienie przetłumaczonego tekstu. Jest to korekta istniejącego tłumaczenia dokonana przez innego tłumacza specjalizującego się w danej dziedzinie bądź native speakera.

Jeśli zlecone przez Państwa tłumaczenie przeznaczone jest do druku lub publikacji, warto pomyśleć o dodatkowym sprawdzeniu tekstu.

Na czym polega proofreading?

Usługa ta zawiera w sobie analizę krytyczną przetłumaczonego tekstu pod kątem językowym i stylistycznym.
Przetłumaczony uprzednio tekst jest sprawdzany najczęściej przez native speakera w celu usunięcia występujących w nim błędów i dostosowania tekstu tak, by brzmiał naturalnie w uszach rodzimych użytkowników języka. Dodatkowo zadaniem korektora jest uczynienie tekstu bardziej zrozumiałym, przejrzystym i interesującym.

Najlepsi specjaliści

Nasi współpracownicy wykonujący usługi korekty tekstów to specjaliści z konkretnych dziedzin posiadający duże doświadczenie w tłumaczeniu oraz edytowaniu tekstów. Bez problemu potrafią wykryć niepotrzebne słowo bądź poprawić niezrozumiały fragment tekstu.

Korekta tłumaczenia składa się z kilku elementów:

  • Sprawdzenia pracy pod kątem obowiązujących zasad gramatycznych
  • Dokonania korekty tekstu pod względem spójności oraz stylistyki
  • Wygładzenia tekstu i sprawienia, by brzmiał bardziej naturalnie
  • Sprawdzenia zasadności użytego słownictwa

Zarówno w przypadku tekstów obcojęzycznych, jak i polskojęzycznych istnieje także możliwość zamówienia usługi sprawdzenia tekstu pod względem merytorycznym – zgodności wyrażonych myśli z rzeczywistością i ogólnym stanem wiedzy – oraz obróbki edytorskiej (na przykład dopasowania tekstu pod względem formalnym do wymogów konkretnego wydawnictwa, uspójnienia formatowania pracy dyplomowej itp.).

LinguaCity wykonuje korekty tekstów z różnych dziedzin. Jesteśmy w stanie uszlachetnić każdy artykuł naukowy czy tekst o charakterze biznesowym.
Podejmujemy się także edycji tekstów dostarczonych nam przez osoby prywatne.

Tłumaczenia dostępne są w językach takich jak:

Kompleksowe tłumaczenia

Co tłumaczymy w LinguaCity?

  • dowolne dokumenty, w tym firmowe, urzędowe, prywatne
  • teksty prawnicze i treści ekonomiczne
  • korespondencję, w tym listy elektroniczne (e-maile)
  • materiały reklamowe, marketingowe, foldery, oferty
  • teksty użytkowe, instrukcje, podręczniki użytkownika
  • strony i portale internetowe (w tym treści sprzedażowe)
  • teksty specjalistyczne (techniczne, medyczne etc.)
  • teksty literackie, artykuły, referaty, streszczenia
32 726 27 78