Audyt językowy - LinguaCity - Centrum Obsługi Językowej, Katowice
Centrum Obsługi Językowej

Określ poziom językowy pracowników

Audyt językowy

LinguaCity pomoże Państwu w ocenie umiejętności osób zatrudnionych w Państwa firmie lub w selekcji potencjalnych pracowników na stanowiska wymagające dobrej znajomości języków obcych.

Celem takiego „audytu językowego” jest określenie znajomości danego języka obcego w obrębie wybranych sprawności językowych lub też weryfikacja postępów w nauce poczynionych w trakcie szkoleń.

Przedstawione w formie pisemnej wyniki będą pomocne np. przy decyzji o awansie lub powierzeniu pracownikowi projektu wymagającego zaawansowanej znajomości języka, a także przy ustaleniu potrzeb szkoleniowych firmy.

Oferujemy różne rodzaje weryfikacji językowej

  • Wstępna weryfikacja telefoniczna
  • Weryfikacja tekstu pisemnego
  • Weryfikacja ustna
  • Weryfikacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej
  • Pełna weryfikacja obejmująca test ustny i pisemny (rozumienie tekstu słuchanego, pisanego, znajomość słownictwa, pisanie)
  • Weryfikacja kompetencji w obrębie wybranej sprawności językowej (np. rozmów telefonicznych)
32 726 27 78