Wyjazdowe kursy języka polskiego - LinguaCity - Centrum Obsługi Językowej, Katowice
Centrum Obsługi Językowej

Wyjazdowe kursy języka polskiego

Letni Intensywny Kurs Języka Polskiego w Beskidach

Oferujemy Państwu przyjemne i pożyteczne spędzenie wakacji w znanej polskiej miejscowości wypoczynkowej i uzdrowiskowej – Ustroniu.
Proponujemy połączyć tygodniowy lub dwutygodniowy pobyt w Beskidach z intensywnym kursem języka polskiego na poziomie początkującym lub średnio zaawansowanym, obejmującym 40 (lub 25) godzin lekcyjnych tygodniowo, które przygotują Państwa do posługiwania się językiem w sytuacjach codziennych i zanurzą w polskiej kulturze.
Zapraszamy do nas również całe rodziny – zachęcamy do wspólnego spędzenia wakacji w atmosferze nauki, zabawy i rodzinnego współzawodnictwa.

Liczba godzin: 40 godzin lekcyjnych

Godziny zajęć: 10:30 - 12:00 i 13:00 - 14:30

Czas trwania: lipiec lub sierpień

Turnus: od poniedziałku do soboty

Intensywność kursu: zajęcia 5 x w tygodniu

Wielkość grup: 4-8 osób

 • Kursy prowadzone przede wszystkim metodą komunikacyjną, która jest skoncentrowana na jak najszybszym swobodnym komunikowaniu się;
 • w programie kursu m.in.: zajęcia prowadzone na dwóch różnych poziomach w zależności od stopnia zaawansowania kursantów; wieczory kulturowe (kuchnia polska, tradycje, zwyczaje);
 • poziom podstawowy, przeznaczony dla osób, które pragną poznać język polski w codziennych sytuacjach;
 • poziom średnio zaawansowany dla osób, które chcą pogłębić i poszerzyć swoją wiedzę o następujące słownictwo: ubieganie się o wizę, pozwolenie na pracę, konwersacje, kurs poszerzony o słownictwo biznesowe i in.
 • możliwość zorganizowania osobnego kursu dla dzieci (metoda komunikacyjna, uczenie poprzez zabawę, piosenki);
 • kurs prowadzony przez doświadczonych filologów z przygotowaniem pedagogicznym, władających dodatkowo przynajmniej jednym językiem obcym;
 • w ramach prowadzonych zajęć lektorzy wykorzystują różne sposoby stymulacji językowej, proponując ćwiczenia bazujące na pamięci wzrokowej, ruchowej i słuchowej;
 • uczestnicy kursu korzystają z najnowszych materiałów dydaktycznych;
 • wszystkie materiały dydaktyczne dostarczone w pakietach przez Szkołę;
 • całodzienny kontakt z lektorem, możliwość konsultacji i konwersacji bez ograniczeń;
 • gry i zabawy popołudniowe prowadzone w języku polskim - możliwość utrwalania nabytej wiedzy poprzez zabawę;
 • w przypadku przedłużenia pobytu o kolejny tydzień, proponujemy następujący zakres tematyczny, uzgodniony wspólnie, wg potrzeb kursanta: konwersacje, słownictwo z zakresu wybranych kierunków nauki, specjalistyczne wyrażenia branżowe, elementy języka biznesu, rozmowy telefoniczne, sprawy urzędowe itp.;
 • możliwość zorganizowania kursu indywidualnego na życzenie klienta.
 • Kursy prowadzone przede wszystkim metodą komunikacyjną, która jest skoncentrowana na jak najszybszym swobodnym komunikowaniu się;
 • w programie kursu m.in.: zajęcia prowadzone na dwóch różnych poziomach w zależności od stopnia zaawansowania kursantów; wieczory kulturowe (kuchnia polska, tradycje, zwyczaje);
 • poziom podstawowy, przeznaczony dla osób, które pragną poznać język polski w codziennych sytuacjach;
 • poziom średnio zaawansowany dla osób, które chcą pogłębić i poszerzyć swoją wiedzę o następujące słownictwo: ubieganie się o wizę, pozwolenie na pracę, konwersacje, kurs poszerzony o słownictwo biznesowe i in.
 • możliwość zorganizowania osobnego kursu dla dzieci (metoda komunikacyjna, uczenie poprzez zabawę, piosenki);
 • kurs prowadzony przez doświadczonych filologów z przygotowaniem pedagogicznym, władających dodatkowo przynajmniej jednym językiem obcym;

Oferowane warianty kursu

Dostępne poziomy zaawansowania

Kurs dostępny jest na poziomach: A1A2B1

Wyjazdowe kursy języka polskiego

Czy intensywna nauka języka może być połączona z zabawą i przypominać wymarzone wakacje? Jak najbardziej! W CityLingua organizujemy wyjazdowe kursy języka polskiego, które odbywają się w Ustroniu, wypoczynkowo-uzdrowiskowej miejscowości położonej w malowniczych Beskidach. Letni intensywny kurs języka polskiego trwa tydzień lub dwa tygodnie i, w zależności od poziomu zaawansowania, obejmuje 25 lub 40 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się pięć razy w tygodniu w godzinach przedpołudniowych i wczesnym popołudniem. Pozostały czas przeznaczony jest na rozrywkę, wypoczynek i zapoznanie z polską kulturą (organizujemy m.in. wieczory kulturowe, które przybliżają polską kuchnię, tradycje i zwyczaje). Wyjazdowe kursy planowane są na lipiec i sierpień, a w każdej grupie znajduje się od 4 do 8 osób - dzięki temu tworzy się kameralna atmosfera sprzyjająca zaangażowaniu w naukę, szybkim postępom, a także nawiązywaniu znajomości.

Group of smiling young adult friends embracing in the street

Trudno o bardziej pożyteczny sposób spędzania wakacji i przyjemniejszą formę nauki - zajęcia prowadzone są w ciekawy, różnorodny sposób, a górski klimat pozytywnie wpływa na umysł. Nasi lektorzy to filologowie posiadający przygotowanie glottodydaktyczne - są świetnie wykwalifikowani i potrafią pozytywnie zmotywować do nauki. W swojej pracy wykorzystują różne sposoby stymulacji językowej, odwołując się do pamięci wzrokowej, słuchowej i ruchowej. Podczas szkolenia stawiają na metodę komunikacyjną, która ma przygotować kursanta do posługiwania się polszczyzną w codziennych sytuacjach.

Poziom średniozaawansowany pozwala z kolei poszerzyć umiejętności i wprowadza bardziej skomplikowane słownictwo, np. biznesowe. Wyjazdowe kursy języka polskiego są bardzo efektywne. Kursanci mają kontakt z lektorem przez cały dzień, mogą wyjaśniać wszelkie wątpliwości i rozmawiać bez ograniczeń. Ponadto nauka połączona jest z rozrywką - podczas gier i zabaw utrwalamy wiedzę i przyswajamy język w swobodny sposób. W razie potrzeby istnieje możliwość przedłużenia kursu (wtedy program dobierany jest do potrzeb kursanta), zorganizowania kursu dla dzieci, a także szkolenia indywidualnego.

32 726 27 78