Wyjazdowe kursy języka polskiego - LinguaCity - Centrum Obsługi Językowej, Katowice
Centrum Obsługi Językowej

Wyjazdowe kursy języka polskiego

Letni Intensywny Kurs Języka Polskiego w Beskidach

Oferujemy Państwu przyjemne i pożyteczne spędzenie wakacji w znanej polskiej miejscowości wypoczynkowej i uzdrowiskowej – Ustroniu.
Proponujemy połączyć tygodniowy lub dwutygodniowy pobyt w Beskidach z intensywnym kursem języka polskiego na poziomie początkującym lub średnio zaawansowanym, obejmującym 40 (lub 25) godzin lekcyjnych tygodniowo, które przygotują Państwa do posługiwania się językiem w sytuacjach codziennych i zanurzą w polskiej kulturze.
Zapraszamy do nas również całe rodziny – zachęcamy do wspólnego spędzenia wakacji w atmosferze nauki, zabawy i rodzinnego współzawodnictwa.

Liczba godzin: 40 godzin lekcyjnych

Godziny zajęć: 10:30 - 12:00 i 13:00 - 14:30

Czas trwania: lipiec lub sierpień

Turnus: od poniedziałku do soboty

Intensywność kursu: zajęcia 5 x w tygodniu

Wielkość grup: 4-8 osób

  • Kursy prowadzone przede wszystkim metodą komunikacyjną, która jest skoncentrowana na jak najszybszym swobodnym komunikowaniu się;
  • w programie kursu m.in.: zajęcia prowadzone na dwóch różnych poziomach w zależności od stopnia zaawansowania kursantów; wieczory kulturowe (kuchnia polska, tradycje, zwyczaje);
  • poziom podstawowy, przeznaczony dla osób, które pragną poznać język polski w codziennych sytuacjach;
  • poziom średnio zaawansowany dla osób, które chcą pogłębić i poszerzyć swoją wiedzę o następujące słownictwo: ubieganie się o wizę, pozwolenie na pracę, konwersacje, kurs poszerzony o słownictwo biznesowe i in.
  • możliwość zorganizowania osobnego kursu dla dzieci (metoda komunikacyjna, uczenie poprzez zabawę, piosenki);
  • kurs prowadzony przez doświadczonych filologów z przygotowaniem pedagogicznym, władających dodatkowo przynajmniej jednym językiem obcym;
  • w ramach prowadzonych zajęć lektorzy wykorzystują różne sposoby stymulacji językowej, proponując ćwiczenia bazujące na pamięci wzrokowej, ruchowej i słuchowej;
  • uczestnicy kursu korzystają z najnowszych materiałów dydaktycznych;
  • wszystkie materiały dydaktyczne dostarczone w pakietach przez Szkołę;
  • całodzienny kontakt z lektorem, możliwość konsultacji i konwersacji bez ograniczeń;
  • gry i zabawy popołudniowe prowadzone w języku polskim - możliwość utrwalania nabytej wiedzy poprzez zabawę;
  • w przypadku przedłużenia pobytu o kolejny tydzień, proponujemy następujący zakres tematyczny, uzgodniony wspólnie, wg potrzeb kursanta: konwersacje, słownictwo z zakresu wybranych kierunków nauki, specjalistyczne wyrażenia branżowe, elementy języka biznesu, rozmowy telefoniczne, sprawy urzędowe itp.;
  • możliwość zorganizowania kursu indywidualnego na życzenie klienta.
  • Kursy prowadzone przede wszystkim metodą komunikacyjną, która jest skoncentrowana na jak najszybszym swobodnym komunikowaniu się;
  • w programie kursu m.in.: zajęcia prowadzone na dwóch różnych poziomach w zależności od stopnia zaawansowania kursantów; wieczory kulturowe (kuchnia polska, tradycje, zwyczaje);
  • poziom podstawowy, przeznaczony dla osób, które pragną poznać język polski w codziennych sytuacjach;
  • poziom średnio zaawansowany dla osób, które chcą pogłębić i poszerzyć swoją wiedzę o następujące słownictwo: ubieganie się o wizę, pozwolenie na pracę, konwersacje, kurs poszerzony o słownictwo biznesowe i in.
  • możliwość zorganizowania osobnego kursu dla dzieci (metoda komunikacyjna, uczenie poprzez zabawę, piosenki);
  • kurs prowadzony przez doświadczonych filologów z przygotowaniem pedagogicznym, władających dodatkowo przynajmniej jednym językiem obcym;

Oferowane warianty kursu

Dostępne poziomy zaawansowania

Kurs dostępny jest na poziomach: A1A2B1

32 726 27 78