Wakacyjne kursy języka polskiego - LinguaCity - Centrum Obsługi Językowej, Katowice
Centrum Obsługi Językowej

Wakacyjne kursy języka polskiego

Wakacyjna przygoda

Zapraszamy do intensywnej nauki języka polskiego w okresie letnim. Oferujemy kursy letnie na wszystkich poziomach zaawansowania.

Liczba godzin: 24 godziny zegarowe

Godziny zajęć: 17:00 - 19:00 lub 19:10 - 21:10

Czas trwania: 1 miesiąc (lipiec lub sierpień)

Tryb nauki: dni robocze

Intensywność kursu: zajęcia 3 x w tygodniu

Wielkość grup: 4-8 osób

Kurs przeznaczony

  • dla obcokrajowców podejmujących studia w Polsce
  • dla pracowników oddelegowanych do pracy w Polsce i członków ich rodzin
  • dla osiedlających się w Polsce
  • dla miłośników Polski

Na poziomie podstawowym

  • podstawowe elementy języka polskiego przydatne w sytuacjach życia codziennego (przedstawianie się, rozmowa o pracy, rodzina, kolory, pogoda, zainteresowania),
  • słownictwo niezbędne do komunikowania się (pytanie o drogę, podróż, sytuacje na lotnisku/dworcu, zakupy, restauracja),
  • gramatyka w pigułce (czas teraźniejszy, przeszły, stopniowanie przymiotników, podstawowe czasowniki, liczebniki itp.),
  • konwersacje.

Kursy stopnia ponadpodstawowego są przygotowywane z myślą o przyswojeniu przez kursantów języka w najbardziej przydatnym im zakresie. I tak przykładowo – dla osób podejmujących studia wprowadzane jest słownictwo z zakresu wybranych kierunków nauki, dla pracujących – specjalistyczne wyrażenia branżowe, a w przypadku osób osiedlających się i rodzin pracowników – bogatsze słownictwo potoczne związane z codziennym życiem.

Niezaprzeczalnym atutem naszych kursów jest możliwość (na życzenie kursantów) prowadzenia zajęć przez dwóch lektorów, odbywania zajęć w rzeczywistych sytuacjach (zajęcia "na mieście"), organizacji zajęć wyjazdowych – w plenerze (np. weekendowe w miejscowościach wypoczynkowych), dodatkowych konsultacji weekendowych.
W ramach kursów oferujemy najnowsze materiały dydaktyczne.

Oprócz kursów grupowych oferujemy również zajęcia indywidualne dostosowane do oczekiwań i możliwości pojedynczych osób. W ramach tych zajęć istnieje możliwość np. realizacji części nauczania przy wykorzystaniu programów komputerowych i kontaktów z lektorem odbywających się za pomocą środków łączności elektronicznej.

Oferowane warianty kursu

Dostępne poziomy zaawansowania

Kurs dostępny jest na poziomach: A1A2B1B2

Wakacyjne kursy języka polskiego

Wakacje to idealny czas na łączenie przyjemnego z pożytecznym. Jeśli przybyłeś do Polski na studia, do pracy, w celach biznesowych lub po prostu dlatego, że podoba Ci się w naszym kraju, wykorzystaj letnie miesiące na naukę polskiego. Dzięki intensywnym kursom w niedługim czasie opanujesz podstawy języka i poczujesz się pewnie w wielu codziennych sytuacjach. Wakacyjne kursy języka polskiego dedykowane są również tym, którym polszczyzna nie jest całkiem obca, ale zależy im na podniesieniu umiejętności - oferujemy szkolenia na poziomach od A1 do B2. W ofercie LinguaCity mamy kilka wariantów wakacyjnych kursów dopasowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. Zapewniamy profesjonalną i przyjazną kadrę, a także najnowocześniejsze materiały dydaktyczne. Szkolenia mogą odbywać się w grupach (od 4 do 8 osób), zaś tym, którzy cenią sobie elastyczność, proponujemy kursy w trybie indywidualnym z wykorzystaniem narzędzi online.

Smiling young people looking from above

Wakacyjne kursy języka polskiego trwają miesiąc (przypadają na lipiec lub sierpień) i obejmują 24 godziny zegarowe. Spotkania odbywają się trzy razy w tygodniu, w dni robocze, w godzinach popołudniowych lub wieczornych. W zależności od potrzeb i stopnia zaawansowania oferujemy poziom podstawowy i ponadpodstawowy. W pierwszym przypadku celem szkolenia jest opanowanie słownictwa niezbędnego do funkcjonowania w codziennych sytuacjach (np. przedstawianie się, rozmowa o zainteresowaniach, pytanie o drogę, pobyt w restauracji) oraz podstaw gramatyki. Zajęcia mają charakter praktyczny, a zdobytą wiedzę utrwala się podczas konwersacji.

Z kolei kursy na poziomie ponadpodstawowym nastawione są na indywidualne potrzeby kursantów, skupiają się na nauce tego, co najbardziej przydatne w życiu danych osób. Na przykład studentów zaznajamiamy ze słownictwem z wybranego kierunku nauczania, zaś pracowników i przedsiębiorców uczymy słownictwa branżowego. Jeśli uczestnicy mają na to ochotę, zajęcia mogą odbywać się w realnych sytuacjach (“na mieście”), a także w plenerze czy podczas weekendowych wycieczek za miasto.

32 726 27 78