Wakacyjne kursy języka polskiego - LinguaCity - Centrum Obsługi Językowej, Katowice
Centrum Obsługi Językowej

Wakacyjne kursy języka polskiego

Wakacyjna przygoda

Zapraszamy do intensywnej nauki języka polskiego w okresie letnim. Oferujemy kursy letnie na wszystkich poziomach zaawansowania.

Liczba godzin: 24 godziny zegarowe

Godziny zajęć: 17:00 - 19:00 lub 19:10 - 21:10

Czas trwania: 1 miesiąc (lipiec lub sierpień)

Tryb nauki: dni robocze

Intensywność kursu: zajęcia 3 x w tygodniu

Wielkość grup: 4-8 osób

Kurs przeznaczony

  • dla obcokrajowców podejmujących studia w Polsce
  • dla pracowników oddelegowanych do pracy w Polsce i członków ich rodzin
  • dla osiedlających się w Polsce
  • dla miłośników Polski

Na poziomie podstawowym

  • podstawowe elementy języka polskiego przydatne w sytuacjach życia codziennego (przedstawianie się, rozmowa o pracy, rodzina, kolory, pogoda, zainteresowania),
  • słownictwo niezbędne do komunikowania się (pytanie o drogę, podróż, sytuacje na lotnisku/dworcu, zakupy, restauracja),
  • gramatyka w pigułce (czas teraźniejszy, przeszły, stopniowanie przymiotników, podstawowe czasowniki, liczebniki itp.),
  • konwersacje.

Kursy stopnia ponadpodstawowego są przygotowywane z myślą o przyswojeniu przez kursantów języka w najbardziej przydatnym im zakresie. I tak przykładowo – dla osób podejmujących studia wprowadzane jest słownictwo z zakresu wybranych kierunków nauki, dla pracujących – specjalistyczne wyrażenia branżowe, a w przypadku osób osiedlających się i rodzin pracowników – bogatsze słownictwo potoczne związane z codziennym życiem.

Niezaprzeczalnym atutem naszych kursów jest możliwość (na życzenie kursantów) prowadzenia zajęć przez dwóch lektorów, odbywania zajęć w rzeczywistych sytuacjach (zajęcia "na mieście"), organizacji zajęć wyjazdowych – w plenerze (np. weekendowe w miejscowościach wypoczynkowych), dodatkowych konsultacji weekendowych.
W ramach kursów oferujemy najnowsze materiały dydaktyczne.

Oprócz kursów grupowych oferujemy również zajęcia indywidualne dostosowane do oczekiwań i możliwości pojedynczych osób. W ramach tych zajęć istnieje możliwość np. realizacji części nauczania przy wykorzystaniu programów komputerowych i kontaktów z lektorem odbywających się za pomocą środków łączności elektronicznej.

Oferowane warianty kursu

Dostępne poziomy zaawansowania

Kurs dostępny jest na poziomach: A1A2B1B2

32 726 27 78