Biznesowe kursy stacjonarne języka polskiego - LinguaCity - Centrum Obsługi Językowej, Katowice
Centrum Obsługi Językowej

Lingua Lux

Biznesowe kursy stacjonarne języka polskiego

W odpowiedzi na Twoje potrzeby

W zależności od oczekiwań Zamawiających, kursy różnią się intensywnością, problematyką oraz poziomem zaawansowania. Poziom zaawansowania jest ustalany we współpracy z Zamawiającym na podstawie jego oczekiwań i wyników przeprowadzonych testów kompetencji językowej.
LinguaCity prowadzi kursy języka polskiego zarówno w grupach wieloetnicznych, jak i jednolitych.
Decyzja o liczbie kursantów w poszczególnych grupach pozostaje w gestii Klienta Zleceniającego, jednak zalecana ilość osób w grupie nie powinna przekraczać ośmiu uczestników.

Nasze atuty

  • Intensywność, problematyka i poziom zaawansowania dostosowany do Państwa potrzeb
  • Nauka w wybranym przez Ciebie miejscu
  • Nauka w dogodnych dla Ciebie dniach
  • Indywidualny wybór lektora
  • Nadzór metodyczny
  • System raportowania
  • Motywacja pozytywna
  • Niewielkie koszty

Gdzie?

Kursy w swoim założeniu mogą się odbywać u Zleceniodawcy, w siedzibach naszej szkoły lub też w innych uzgodnionych miejscach. Najczęściej jednak są prowadzone w pomieszczeniach naszych klientów.

Indywidualny wybór lektora

Rozumiejąc wagę dobrej współpracy pomiędzy lektorem i kursantami, pozwalamy uczestnikom kursu na wybór optymalnego w ich odczuciu lektora. W tym celu, na życzenie grupy, kolejne z pierwszych spotkań mogą być prowadzone przez różnych lektorów, z których ostatecznie słuchacze wybierają najbardziej im odpowiadającego.
Lektorzy, z którymi współpracujemy, to specjaliści z wykształceniem filologicznym i doświadczeniem w nauczaniu. Wiele osób z naszej kadry ma stopień naukowy doktora, wszyscy skończyli specjalistyczne studia podyplomowe z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego.

Żeby wszystko przebiegało prawidłowo

Nad prawidłowym przebiegiem kursu czuwa nasz zespół metodyczny. Bieżącej kontroli efektów kształcenia służy również system raportowania wynikający z procedur obowiązujących w LinguaCity.

We współpracy

Prowadzone przez nas kursy realizujemy w ścisłej współpracy ze Zleceniodawcą. Dotyczy to zarówno programu nauczania, intensywności kursu oraz sposobu motywowania pracowników do nauki. Preferujemy motywację pozytywną dzięki systemowi nagród.

Koszty

Koszt takiego programu najczęściej stanowi bardzo niewielki ułamek kosztów kształcenia pracowników, a w istotny sposób zachęca pracowników do nauki i powoduje, iż kurs staje się czymś więcej niż tylko kolejnym obowiązkiem służbowym. Z realizacji kursu Zamawiający może otrzymywać raporty kwartalne i półroczne (semestralne).

Kursy indywidualne

Kursy stacjonarne również są realizowane jako kursy indywidualne w pełni dopasowane do umiejętności i potrzeb uczestnika. W systemie indywidualnym nauka nierzadko jest wspomagana technikami online, a spotkania z lektorem mogą także mieć miejsce w mieszkaniach kursantów. Kolejną cechą wyróżniającą tę formę realizacji zajęć jest swoboda w terminach odbywania spotkań.

Oferowane warianty kursu

Dostępne poziomy zaawansowania

Kurs dostępny jest na poziomach: A1A2B1B2C1C2

32 726 27 78