Biznesowe kursy stacjonarne języka polskiego - LinguaCity - Centrum Obsługi Językowej, Katowice
Centrum Obsługi Językowej

Lingua Lux

Biznesowe kursy stacjonarne języka polskiego

W odpowiedzi na Twoje potrzeby

W zależności od oczekiwań Zamawiających, kursy różnią się intensywnością, problematyką oraz poziomem zaawansowania. Poziom zaawansowania jest ustalany we współpracy z Zamawiającym na podstawie jego oczekiwań i wyników przeprowadzonych testów kompetencji językowej.
LinguaCity prowadzi kursy języka polskiego zarówno w grupach wieloetnicznych, jak i jednolitych.
Decyzja o liczbie kursantów w poszczególnych grupach pozostaje w gestii Klienta Zleceniającego, jednak zalecana ilość osób w grupie nie powinna przekraczać ośmiu uczestników.

Nasze atuty

  • Intensywność, problematyka i poziom zaawansowania dostosowany do Państwa potrzeb
  • Nauka w wybranym przez Ciebie miejscu
  • Nauka w dogodnych dla Ciebie dniach
  • Indywidualny wybór lektora
  • Nadzór metodyczny
  • System raportowania
  • Motywacja pozytywna
  • Niewielkie koszty

Gdzie?

Kursy w swoim założeniu mogą się odbywać u Zleceniodawcy, w siedzibach naszej szkoły lub też w innych uzgodnionych miejscach. Najczęściej jednak są prowadzone w pomieszczeniach naszych klientów.

Indywidualny wybór lektora

Rozumiejąc wagę dobrej współpracy pomiędzy lektorem i kursantami, pozwalamy uczestnikom kursu na wybór optymalnego w ich odczuciu lektora. W tym celu, na życzenie grupy, kolejne z pierwszych spotkań mogą być prowadzone przez różnych lektorów, z których ostatecznie słuchacze wybierają najbardziej im odpowiadającego.
Lektorzy, z którymi współpracujemy, to specjaliści z wykształceniem filologicznym i doświadczeniem w nauczaniu. Wiele osób z naszej kadry ma stopień naukowy doktora, wszyscy skończyli specjalistyczne studia podyplomowe z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego.

Żeby wszystko przebiegało prawidłowo

Nad prawidłowym przebiegiem kursu czuwa nasz zespół metodyczny. Bieżącej kontroli efektów kształcenia służy również system raportowania wynikający z procedur obowiązujących w LinguaCity.

We współpracy

Prowadzone przez nas kursy realizujemy w ścisłej współpracy ze Zleceniodawcą. Dotyczy to zarówno programu nauczania, intensywności kursu oraz sposobu motywowania pracowników do nauki. Preferujemy motywację pozytywną dzięki systemowi nagród.

Koszty

Koszt takiego programu najczęściej stanowi bardzo niewielki ułamek kosztów kształcenia pracowników, a w istotny sposób zachęca pracowników do nauki i powoduje, iż kurs staje się czymś więcej niż tylko kolejnym obowiązkiem służbowym. Z realizacji kursu Zamawiający może otrzymywać raporty kwartalne i półroczne (semestralne).

Kursy indywidualne

Kursy stacjonarne również są realizowane jako kursy indywidualne w pełni dopasowane do umiejętności i potrzeb uczestnika. W systemie indywidualnym nauka nierzadko jest wspomagana technikami online, a spotkania z lektorem mogą także mieć miejsce w mieszkaniach kursantów. Kolejną cechą wyróżniającą tę formę realizacji zajęć jest swoboda w terminach odbywania spotkań.

Oferowane warianty kursu

Dostępne poziomy zaawansowania

Kurs dostępny jest na poziomach: A1A2B1B2C1C2

Biznesowe kursy stacjonarne języka polskiego

Biznesowe kursy języka polskiego oferujemy zagranicznym przedsiębiorcom, pracownikom i wszystkim, którzy odwiedzają nasz kraj w celach służbowych. Praktyczne zajęcia osadzone są w kontekście kulturowym, umożliwiając nie tylko opanowanie języka, ale i zapoznanie się z polskimi zwyczajami, co niewątpliwie ułatwi odnalezienie się w wielu codziennych sytuacjach. Szkolenia w LinguaCity nastawione są na indywidualne podejście i jak najlepsze dopasowanie do potrzeb Klienta. Po przeprowadzeniu testów kompetencji językowych oraz rozmowie na temat oczekiwań, ustalamy intensywność, poziom zaawansowania, a także problematykę kursu. Zajęcia mogą być ogólne lub tematyczne - związane z daną branżą, np. finansami. Klient wybiera również dogodne terminy i miejsce spotkań, decyduje też o liczbie osób w grupie (rekomendowana przez nas liczba kursantów to maksymalnie osiem - w niewielkich grupach nauka przebiega efektywniej, gdyż umożliwia większe zaangażowanie każdej z osób). Grupy mogą być wieloetniczne lub jednolite.

Group Of Office Workers Meeting To Discuss Ideas

Kursy stacjonarne języka polskiego to popularna opcja w naszej ofercie. Nic dziwnego - szkolenie ma dużą skuteczność przy stosunkowo niewielkich kosztach. Za tą efektywnością stoi świetnie wykwalifikowana, doświadczona kadra lektorów, którzy prowadzą zajęcia w sposób ciekawy, stosując pozytywną motywację i zaznajamiając jednocześnie kursantów z elementami polskiej kultury. Już po kilku spotkaniach obcokrajowiec może poczuć się w Polsce bardziej “swojsko” i pewnie. Naszym celem jest praktyczna nauka, ułatwiająca funkcjonowanie w codziennym życiu. Zespół metodyczny czuwa nad przebiegiem kursu, dbając o to, by czas przeznaczony na naukę był jak najlepiej wykorzystany i monitorując efekty kształcenia.
Dla maksymalnego komfortu kursantów dajemy możliwość wyboru lektora - jeśli grupa wyrazi takie życzenie, zajęcia będzie prowadzić kilku nauczycieli, a kursanci wybiorą tego, który najbardziej im odpowiada. Z kolei wszystkim zabieganym proponujemy indywidualne kursy stacjonarne.

32 726 27 78