Metoda nauki w LinguaCity - LinguaCity - Centrum Obsługi Językowej, Katowice
Centrum Obsługi Językowej

Metoda nauki w LinguaCity

1. Podstawy metodyczne

W nauczaniu wykorzystujemy zmodyfikowaną przez zespół LinguaCity metodę komunikacyjną. Tak więc podobnie jak w standardowej metodzie komunikacyjnej celem zajęć jest rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych kursantów, a więc umiejętności wymiany informacji (w tym z zakresu wykonywanej pracy), swobodnego poruszania się w obcojęzycznym środowisku, wyrażania poglądów i emocji w kontaktach ze światem zewnętrznym. W naszej metodzie wyeliminowaliśmy jednak główny mankament metody komunikacyjnej wynikający ze stosowania w tej metodzie nauki „kursant od kursanta” (a więc zagrożenie tzw. fosylizacją błędów). Dzięki ograniczeniu liczebności osób w grupie, lektor pozostaje osobą centralną zajęć (a nie jedynie „uczynnym lecz rzadko obecnym pomocnikiem”) – może na bieżąco kontrolować postępy uczestników kursu, a kursanci mają możliwość wielokrotnego kontaktu z lektorem i nauki wymowy od niego. Przy czym w naszej metodzie nadal wykorzystujemy podstawowy atut metody komunikacyjnej – atrakcyjność zajęć (ich niekonwencjonalność). Ponadto w kursach organizowanych dla partnerów biznesowych nierzadko istnieje konieczność zwrócenia większej uwagi (aniżeli w standardowej metodzie komunikacyjnej) na umiejętność czytania i rozumienia tekstu oraz samą umiejętność pisania.

2. Aktywizacja

Aktywność uczestników jest pobudzana poprzez poruszanie w trakcie zajęć interesujących dla nich zagadnień. W przypadku firm jest to często problematyka branżowa, zainteresowania klientów etc. Ponadto odtwarzanie w trakcie zajęć rzeczywistych warunków wykorzystania języka.

3. Materiały

W trakcie zajęć kursanci oprócz podręczników wykorzystują przygotowane przez lektora pod kątem konkretnej grupy kursowej materiały np. teksty źródłowe, gry i zabawy, teksty autentyczne, przykładowe testy egzaminacyjne etc. – program jest realizowany indywidualnie w zależności od postępów kursantów.

4. Monitoring wewnętrzny

Postępy uczestników kursu są regularnie kontrolowane przez lektora tak w trakcie każdych zajęć, jak i poprzez testy czy też rozmowy kontrolne lektor – kursant.

5. Monitoring zewnętrzny

Kursy są monitorowane przez metodyka – pilnujemy wysokiego poziomu kursów, jednocześnie nie ignorując oczekiwań kursantów i Zleceniodawcy.

6. Zajęcia wyrównawcze

Możliwość realizacji indywidualnych zajęć wyrównawczych (opcja dodatkowo płatna) – w tym możliwość zajęć realizowanych techniką e-learningu. Zajęcia te są zalecane w przypadku osób dłużej (lub często) nieobecnych na zajęciach oraz osób, które potrzebują więcej czasu, by przyswoić daną część materiału/umiejętności językowych.

7. Program motywacyjny

Proponujemy ustalenie przez Zleceniodawcę programu motywującego uczestników kursu (preferujemy motywowanie pozytywne – nagrody).

32 726 27 78