FAQ – Egzaminy TOEIC i TOEFL - LinguaCity - Centrum Obsługi Językowej, Katowice
Centrum Obsługi Językowej
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

FAQ: Testy TOEIC i TOEFL

Egzamin certyfikujący, czyli jak to działa?

Test TOEFL i test TOEIC to najczęściej zdawane egzaminy z j. angielskiego w środowisku akademickim i w środowisku pracy. Poniżej odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.

Najczęściej zadawane pytania na temat testu TOEIC

Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, zawsze zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem kursy@lingua-city.com

Kto może zdać test TOEIC?

Test TOEIC zaprojektowano głównie dla osób dorosłych czynnych zawodowo i szukających pracy oraz pracowników, którzy chcą potwierdzić swoje kompetencje językowe, uzyskując certyfikat uznany na świecie. TOEIC sprawdza umiejętność posługiwania się językiem angielskim w środowisku pracy, więc przydaje się osobom, które pracują lub planują pracować w biurach, gdzie będą mieć kontakt z kontrahentami zagranicznymi, oraz podejmującym częste zagraniczne wyjazdy służbowe.

Przez kogo jest uznawany test TOEIC?

Po pierwsze, jest uznawany w środowisku pracy:
W ponad 8000 firm test TOEIC jest narzędziem pozwalającym na sprawdzenie i potwierdzenie poziomu językowego pracowników. Test TOEIC jest wykorzystywany w procesach rekrutacyjnych. Oferty pracy firm takich jak Accenture, Airbus, Renault, Lafarge, EADS, LGE, Unilever czy NE zawierają w wymaganiach liczbę punktów, jaką na teście TOEIC powinni zdobyć kandydaci.

W Polsce egzamin i jego wyniki wykorzystują tak prestiżowi pracodawcy jak Deutsche Bank, LG Electronics, Unilever, Toyota, TP SA, France Telekom, Leroy Merlin czy Schenker.

Po drugie, przydaje się studentom i osobom, które wiążą swoją karierę z nauką:
Na wielu uczelniach w Polsce i na świecie certyfikat TOEIC to podstawa zaliczenia lektoratu z języka angielskiego. Wynik testu TOEIC uznają między innymi Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Szczeciński, Akademia im. J. Długosza w Częstochowie i wiele innych szkół wyższych.

Dobrze zdany egzamin TOEIC przydaje się także doktorantom: wynik od 700 punktów zwalnia z egzaminu z języka nowożytnego.

Czy po zdaniu testu TOEIC dostanę certyfikat?

Tak. Każda osoba, która zda test TOEIC, otrzymuje Certyfikat oraz Raport wyników.

Certyfikat TOEIC ma inny kolor, zależnie od wyniku:

  • 10 - 215 punktów: certyfikat pomarańczowy
  • 220 - 465 punktów: certyfikat brązowy
  • 470 - 725 punktów: certyfikat zielony
  • 730 - 855 punktów: certyfikat niebieski
  • 860 - 990 punktów: certyfikat złoty

Raport wyników zawiera bardziej szczegółowe informacje: oprócz zdobytej liczby punktów każdy zdający znajdzie w nim opisową interpretację wyników, która wyjaśnia, na jakie umiejętności przekłada się otrzymany wynik i jakie obszary wymagają poprawy.

Czy test TOEIC sprawdza wszystkie kompetencje językowe?

Test TOEIC jest organizowany w dwóch wariantach: Listening and Reading oraz Speaking and Writing. Zdanie obydwu części pozwala sprawdzić wszystkie kompetencje językowe.

W praktyce częściej zdawanym egzaminem jest TOEIC Listening and Reading, a test TOEIC Speaking and Writing stanowi jego opcjonalne uzupełnienie.

W LinguaCity można zdać test TOEIC z czytania i słuchania. Jeśli chcesz przystąpić do egzaminu z mówienia i pisania, pokierujemy Cię do ośrodka otwartego!

Czy wynik testu TOEIC jest ważny bezterminowo?

Educational Testing Service, twórca testu TOEIC, sugeruje, by pracodawcy uznawali za ważne wyniki w czasie 2 lat po zdaniu egzaminu. Motywuje to zmieniającym się poziomem umiejętności językowych.

Raport wyników zawiera informację dotyczącą czasu ważności wyników, co w praktyce oznacza, że po upływie dwóch lat ETS nie będzie mogło oficjalnie potwierdzić wyników kandydata ani wydać duplikatu certyfikatu kandydatowi.

Na certyfikacie takiego "terminu ważności" nie ma, można więc posługiwać się nim bezterminowo.

Jak wygląda test TOEIC?

Test TOEIC Listening & Reading zdaje się, wypełniając kartę odpowiedzi i korzystając z książki tekstowej z pytaniami i zadaniami, którą otrzymuje każdy zdający.

Test składa się z dwóch części: Listening i Reading.

Listening to 100 pytań podzielonych na 4 sekcje: interpretacja fotografii (20 pytań), krótkie dialogi sytuacyjne pytanie-odpowiedź (40 pytań), dłuższe dialogi (40 pytań), wypowiedzi kontekstowe (20 pytań).

Reading to 100 pytań podzielonych na 3 sekcje: uzupełnianie zdań (40 pytań), znajdowanie błędów w zdaniu (20 pytań) oraz czytanie tekstów ze zrozumieniem (40 pytań).

Test TOEIC L&R to test wyboru. Rozwiązując zadania, zdający musi zaznaczyć na karcie odpowiedzi swój wybór spośród opcji A, B, C, D lub A, B i C. Punktowane są tylko poprawne odpowiedzi, nie ma punktów ujemnych za nieudzielenie odpowiedzi albo błędną odpowiedź.

Na egzaminie nie można robić swoich notatek, a kartę odpowiedzi wypełnia się ołówkiem, który każdy zdający otrzymuje od egzaminatora. Na teście TOEIC trzeba zabrać dokument potwierdzający swoją tożsamość oraz dowód wpłaty za egzamin (jeśli zdajesz jako osoba indywidualna, niezwiązana ze szkołą). Wszystkie inne materiały otrzymasz na sali egzaminacyjnej. 

Test TOEIC Speaking & Writing jest zdawany na komputerze w ośrodkach otwartych podczas wyznaczonych sesji egzaminacyjnych.

Przykładowe pytania na testy TOEIC L&R znajdują się na stronie: http://testujangielski.pl/.

Ile kosztuje test TOEIC?

Ceny testu TOEIC Listening & Reading zaczynają się od 400 zł. Dokładna cena dostępna jest w sekretariacie szkoły.

Czy muszę chodzić na specjalny kurs, żeby zdać test TOEIC?

Nie. Test TOEIC jest tak zaprojektowany, że nie trzeba ćwiczyć określonego typu zadań, żeby go zdać. Test TOEIC pozwala zmierzyć aktualną wiedzę zdającego, a nie stopień jego znajomości egzaminu. Niemniej osoby, którym zależy na bardzo dobrym wyniku chętnie uczęszczają na kursy, które pozwalają usystematyzować wiedzę przez egzaminem, skupić się na słownictwie związanym ze środowiskiem pracy i rozwinąć praktyczne umiejętności. Taki kurs nie jest obowiązkowy, ale pozwala doskonale przygotować się do egzaminu.

Jak mogę się zapisać na test TOEIC?

Rejestracja na test TOEIC odbywa się telefonicznie albo przez Internet. Wystarczy w tym celu skontaktować się z biurem ETS bądź z jednym z ośrodków egzaminacyjnych.

Podobnie opłatę można uiścić online, gotówką lub przelewem w ośrodku egzaminacyjnym lub biurze ETS.

Czy test TOEIC jest trudny?

To zależy od tego, na jakim jesteś poziomie zaawansowania.

Stopień trudności pytań jest zróżnicowany, od bardzo łatwych do trudniejszych, ponieważ test TOEIC pozwala ocenić poziomy od A1 do C1.

Ocena jest wyrażona w punktach na skali od 10 do 990.

Najczęściej zadawane pytania na temat testu TOEFL

Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, zawsze zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem kursy@lingua-city.com

Kto może zdać test TOEFL?

Test TOEFL stworzono z myślą o studentach, którzy chcą studiować za granicą i ubiegają się o przyjęcie na uczelnie na całym świecie. Dlatego test TOEFL poleca się zdawać tym osobom, które chcą zweryfikować swoją znajomość języka angielskiego w kontekście akademickim. Test TOEFL jest kierowany także do doktorantów i nauczycieli. Nauczyciele przedszkolni oraz szkolni zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r. mogą potwierdzić swoje umiejętności językowe wymagane do nauczania między innymi za pomocą certyfikatu TOEFL.

Jeśli zależy Ci na tym, by zdobyć certyfikat zdania egzaminu opracowanego na podstawie ponad 40 latach światowej klasy badań naukowych, obiektywnej ocenie zgodnie z najwyższymi standardami psychometrii, test TOEFL jest dla Ciebie.

Przez kogo jest uznawany test TOEFL?

Test TOEFL jest uznawany w ponad 180 krajach. Ponad pięć tysięcy uczelni, instytucji akademickich i innych organizacji związanych z edukacją prowadzi rekrutacje na studia, wykorzystując wyniki testu TOEFL. Dobrze zdany test TOEFL jest także atutem w przypadku selekcji na stypendia i programy wymiany studenckiej. Ponadto test TOEFL stanowi kryterium pozwalające ocenić, czy student ma wystarczającą wiedzę językową, by sprawnie funkcjonować w środowisku akademickim, w którym używa się języka angielskiego.

TOEFL cieszy się ogromną popularnością w Europie Zachodniej, Wielkiej Brytanii, w USA czy Kanadzie, w Australii ułatwia uzyskanie wizy osobom, które chcą tam studiować. W Polsce uczelnie wyższe uznają test TOEFL jako zaliczenie egzaminu na koniec lektoratu lub podczas rekrutacji na studia, gdy wymaganiem jest znajomość języka angielskiego albo angielski jest językiem wykładowym.

Kto ocenia test TOEFL?

Testy TOEFL są oceniane komputerowo w ETS w Princeton (USA).

Czy po zdaniu testu TOEFL dostanę certyfikat?

Wyniki egzaminu podawane są w formie punktowej, zdający otrzymuje punkty z poszczególnych sekcji egzaminu (od 0 do 300 punktów w wersji komputerowej i od 310 do 677 w wersji papierowej) oraz wynik końcowy (total score). Nie wystawia się standardowego certyfikatu. Wyniki w wersji elektronicznej są znane w ok. 14 dni roboczych. 

Test TOEFL iBT to egzamin zdawany internetowo. Osoby, które zdały test po 1 stycznia 2015 roku, mają możliwość pobrania swojego wyniku w formacie pdf po dwóch tygodniach od daty testu.

ETS dostarcza wyniki papierowe zdającemu i instytucjom, które zdający wskaże, w około 4-6 tygodni po dacie egzaminu.

Czy wynik testu TOEFL jest ważny bezterminowo?

Podobnie jak w przypadku testu TOEIC, po upływie dwóch lat od daty zdania egzaminu Educational Testing Service (ETS) nie może potwierdzić wyników zdającego ani wydać duplikatu raportu Wyników.

To, czy Twój wynik z datą "starszą" niż dwa lata zostanie zaakceptowany, w dużej mierze zależy od uczelni czy innej instytucji, gdzie składasz dokumenty. Na przykład Ministerstwo Edukacji w Polsce czy Służba Cywilna nie wymagają konkretnej daty podejścia do egzaminu.

Czy TOEFL ma formę papierową?

W rodzinie testów TOEFL jest kilka pozycji, poszczególne egzaminy mają różną formę.

  1. Test TOEFL iBT:

Określa poziom znajomości języka angielskiego i posługiwania się nim w kontekście akademickim. To egzamin w formie komputerowej, zdawany przez Internet, który testuje wszystkie umiejętności językowe – czytanie, słuchanie, mówienie i pisanie, od poziomu B1 do C1 (według poziomów Rady Europy).

  1. Test TOEFL ITP tests:

Określa poziom zaawansowania słuchania i czytania w języku angielskim w kontekście akademickim, od poziomu A2 do C1 (według poziomów Rady Europy). Egzamin TOEFL ITP to papierowy test wielokrotnego wyboru.

  1. TOEFL Junior:

Określa poziom zaawansowania w słuchaniu i czytaniu, jest kierowany do gimnazjalistów w wieku 11-15 lat. Ma formę papierowego testu wielokrotnego wyboru. Mierzy znajomość języka od poziomu A2 do B2. 

Ile kosztuje test TOEFL?

Test TOEFL iBT kosztuje ok. 200 USD (ceny różnią się w zależności od ośrodka egzaminacyjnego).

Jak mogę się zapisać na test TOEFL?

Na test TOEFL kandydat rejestruje się samodzielnie przez Internet, tworząc swój profil na stronie rejestracji, potem wybierając miejsce, datę i godzinę sesji.

Można także zarejestrować się za pośrednictwem poczty lub telefonicznie.

Jak wygląda internetowy test TOEFL?

Od roku 2006 w Polsce obowiązuje internetowa wersja egzaminu, zwana TOEFL iBT. Test TOEFL iBT zdaje się w całości na komputerze, a odpowiedzi, których udzielił zdającym są przesyłane do sprawdzenia do ETS Online Scoring Network. 

Sam test TOEFL iBT jest podzielony na cztery części: Listening, Reading, Speaking oraz Writing i trwa mniej więcej 4 godziny z 10-minutową przerwą w połowie.

Sekcja Reading zawiera 36-70 pytań i trwa ok. 60-100 minut, sekcja Listening to 35-51 pytań, trwa 60-90 minut.

Część trzecia, Speaking, zawiera 6 zadań i trwa 20 minut, a ostatnia część, Writing, składa się z 2 zadań i trwa 50 minut.

Wśród zadań egzaminacyjnych jest między innymi: udzielanie odpowiedzi na pytania do miniwykładów i dialogów, uzupełnianie tekstów zdaniem najbardziej pasującym do kontekstu, udzielanie opinii i jej argumentowanie, wybór jednej z opcji.

Czy muszę chodzić na specjalny kurs, żeby zdać TOEFL?

Nie. Test TOEFL sprawdza stopień biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim na uczelniach, w sytuacjach, gdy angielskiego używa się na wykładach, zajęciach i poza nimi. Dlatego też osoby, którym zależy na bardzo dobrym wyniku, przed podejściem do egzaminu nierzadko wybierają kursy, które pozwalają usystematyzować wiedzę, skupić się na słownictwie akademickim, zapoznać się z konstrukcją tekstów akademickich i stopniem ich trudności. związanym ze środowiskiem pracy i rozwinąć praktyczne umiejętności. Taki kurs nie jest obowiązkowy, ale pozwala doskonale przygotować się do egzaminu. 

Atutem takiego kursu często jest nauka z podręczników przygotowujących do egzaminu.

Nieocenioną pomocą może być próbny test TOEFL, który można rozwiązać na komputerze. Ten egzamin próbny nazywa się TPO - TOEFL Practice Online.

Co mam wziąć ze sobą na egzamin?

Na egzamin należy zabrać ze sobą akceptowany dokument tożsamości (dowód, paszport, prawo jazdy), na którym widnieje podpis zdającego.

32 726 27 78