ZD (Zertifikat Deutsch) - LinguaCity - Centrum Obsługi Językowej, Katowice
Centrum Obsługi Językowej

Egzamin z języka niemieckiego

ZD (Zertifikat Deutsch)

Zertifikat Deutsch

ZD (Zertifikat Deutsch) - egzamin kończący naukę na poziomie średnio zaawansowanym. Kandydat powinien wykazać się znajomością języka niemieckiego umożliwiającą samodzielną komunikację językową w mowie i w piśmie we wszystkich sytuacjach dnia codziennego. Certyfikat ZD jest dobrze znany na całym świecie i ceniony przez pracodawców jako potwierdzenie dobrej znajomości języka. Poświadcza znajomość języka niemieckiego na poziomie B1.

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Część pisemna: rozumienie tekstu czytanego, rozwiązywanie zadań leksykalno-gramatycznych, rozumienie tekstu słuchanego, wypowiedź pisemna. Część ustna: krótka rozmowa z kandydatem na tematy ogólne, rozmowa na zaproponowany przez komisję temat, rozwiązanie problemu/zagadnienia zadanego przez komisję.

Czas trwania: 180 minut

Miejsce egzaminu: ośrodek zewnętrzny

Punktacja: 100 pkt z każdego modułu

Sprawdzany poziom: B1

Kompetencje: czytanie, słuchanie, pisanie, mówienie

Formuła: papierowy

Przygotuj się do egzaminu

Jak przebiega egzamin?

ZD pozwala zweryfikować umiejętności językowe na poziomie B1.
Format egzaminu to test w 4 sekcjach:

ModułySekcje egzaminuCzas trwaniaSkala punktacji
PisemnyCzytanie65 minut0 - 100
PisemnySłuchanieok. 40 minut0 - 100
PisemnyPisanie60 minut0 - 100
UstnyMówienie15 minut0 - 100

Test zdaje się, jeśli zdobędziemy pozytywną ocenę z każdego modułu. Moduł uważa się za zdany, w przypadku osiągnięcia przynajmniej 60 punktów wzgl. 60%.

Dokumentem potwierdzającym zdanie egzaminu jest Raport Wyników i Certyfikat.

32 726 27 78