WiDaF - LinguaCity - Centrum Obsługi Językowej, Katowice
Centrum Obsługi Językowej

Egzamin z języka niemieckiego

WiDaF

Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft

WiDaF (Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft) to międzynarodowy egzamin przeznaczony do testowania znajomości języka niemieckiego w biznesie oraz środowisku pracy. WiDaF jest wykorzystywany przez firmy jako narzędzie do pomiaru efektywności szkoleń, certyfikacji oraz selekcji pracowników, a także jako miara postępów w nauce i narzędzie audytu językowego. Egzamin WiDaF pozwala sprawdzić kompetencje językowe na poziomach A2-C2. Składa się ze 150 pytań testowych podzielonych na 2 sekcje, podczas których oceniana jest znajomość słownictwa, rozumienie tekstu pisanego i rozumienie ze słuchu.

W ramach przygotowania do egzaminu WiDaF zapraszamy na kurs j. niemieckiego w biznesie.

Czas trwania: 150 minut

Miejsce egzaminu: LinguaCity, Katowice

Liczba pytań: 150 pytań w 2 sekcjach

Sprawdzany poziom: A2 - C2

Kompetencje: czytanie, słuchanie

Najbliższy egzamin: 15 czerwca 2019

Przygotuj się do egzaminu

Jak przebiega egzamin?

WiDaF pozwala zweryfikować umiejętności czytania i rozumienia ze słuchu na poziomie A2-C2.
Format egzaminu to test wyboru składający się z 150 pytań w dwóch sekcjach:

Sekcje egzaminuCzas trwaniaLiczba pytańSkala punktacji
Reading105 minut10020-660
Listening45 minut5010-330

Test zawsze się zdaje – wynik jest podawany w postaci liczby punktów na skali.
Dokumentem potwierdzającym zdanie egzaminu jest Raport Wyników i Certyfikat.

32 726 27 78