SWEDEX - LinguaCity - Centrum Obsługi Językowej, Katowice
Centrum Obsługi Językowej

Egzamin z języka szwedzkiego

SWEDEX

Swedex

Swedex to międzynarodowy egzamin potwierdzający znajomość języka szwedzkiego, przygotowany przez Folkuniversitetet (Uniwersytet Ludowy) we współpracy z Komisją Europejską i Instytutem Szwedzkim. Jest znany i honorowany w Szwecji i na całym świecie. Egzamin pozwala zweryfikować wszystkie umiejętności językowe (mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie, a także znajomość gramatyki i słownictwa).

W ramach przygotowania do egzaminu SWEDEX zapraszamy na kursy języka szwedzkiego.

Czas trwania: szczegóły poniżej

Miejsce egzaminu: LinguaCity, Katowice

Moduły: część pisemna i część ustna

Egzamin na poziomach: A2, B1, B2

Kompetencje: czytanie, słuchanie, pisanie, mówienie

Najbliższy egzamin: 15 czerwca 2019

SWEDEX w LinguaCity

LinguaCity w 2015 roku zyskała status Centrum Egzaminacyjnego SWEDEX i uprawnienia do przeprowadzania egzaminu certyfikacyjnego z języka szwedzkiego na poziomach A2, B1 i B2 (wg kryteriów Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy).

Dlaczego warto?

SWEDEX

Jeśli zastanawiasz się, czy zdawać SWEDEX, podpowiadamy, dlaczego warto:

  • Uzyskanie certyfikatu Swedex stanowi obiektywne potwierdzenie znajomości języka i pozwala podnieść swoją atrakcyjność na rynku pracy.
  • Certyfikat Swedex ważnym atutem podczas ubiegania się o pracę w szwedzkich firmach, które działają w Polsce, a także w międzynarodowych korporacjach.
  • Na rynku pojawia się coraz więcej ofert pracy dla osób ze znajomością języka szwedzkiego - warto mieć zewnętrzne i uznawane potwierdzenie swoich umiejętności.

a to tylko kilka powodów!

 

Kiedy można podejść do egzaminu SWEDEX?

W LinguaCity egzamin Swedex organizujemy dwa razy do roku, w sesji zimowej i w sesji letniej. Dla grup zorganizowanych możemy przeprowadzić egzamin Swedex na żądanie w wybranym terminie (ustalonym z odpowiednim wyprzedzeniem). Nie w każdej sesji są to egzaminy na wszystkich poziomach: aby sprawdzić, na jakim poziomie i kiedy odbędzie się najbliższy egzamin, zerknij do zakładki. Zapisy na egzamin Swedex zwykle trwają u nas zwykle do około miesiąca przed wyznaczoną datą egzaminu.

W LinguaCity organizujemy kursy przygotowujące do egzaminu SWEDEX, prowadzone przez profesjonalnego lektora i certyfikowanego egzaminatora Swedex.

Taki kurs oczywiście nie jest obowiązkowy, ale może się przydać: pozwala usystematyzować wiedzę, przećwiczyć słownictwo i konstrukcje gramatyczne, wreszcie - zapoznać się z przykładami i typami pytań, jakie mogą się pojawić na egzaminie. W LinguaCity kurs przygotowujący do przystąpienia do egzaminu Swedex trwa 2,5 miesiąca i obejmuje 20 godzin zegarowych nauki. Stanowi świetną powtórkę przed egzaminem.

Przygotuj się do egzaminu

Jak przebiega egzamin?

1. SWEDEX A2

Część pisemna egzaminu Swedex na poziomie A2 trwa około dwóch godzin (wliczając przerwę). Część ustna przebiega według ustalonego wcześniej harmonogramu. Egzamin ustny dla każdej osoby trwa około 8 minut. Poszczególne osoby są egzaminowane po kolei, pojedynczo.

2. SWEDEX B1

Część pisemna egzaminu Swedex na poziomie B1 trwa około 3 godzin (wliczając przerwę). W części ustnej zdający są dzieleni na pary i zdają egzamin w parach zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem. Część ustna egzaminu Swedex na tym poziomie trwa około 15 minut dla każdej pary. Każda para ma także około 15 minut na przygotowanie się.

3. SWEDEX B2

Część pisemna egzaminu Swedex na poziomie B2 trwa około 3 godzin (wliczając przerwę). W części ustnej zdający są dzieleni na pary i zdają egzamin w parach zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem. Część ustna egzaminu Swedex na tym poziomie trwa około 20-25 minut dla każdej pary. Każda para ma także około 15 minut na przygotowanie się.

Na każdym poziomie zaawansowania SWEDEX składa się z następujących części:

• Rozumienie tekstu pisanego
• Słownictwo i gramatyka
• Rozumienie ze słuchu
• Redakcja tekstu pisanego
• Konwersacja (egzamin ustny)

Rodzaj egzaminuCzęść pisemnaCzęść ustna
A2ok. 120 minok. 8 min
B1ok. 180 minok. 15 min
B2ok. 180 minok. 20-25 min

Test zdaje się, jeśli zdobędziemy minimum 60% punktów. 
Każda osoba zdająca otrzymuje jedną z czterech ocen: A (najlepsza), B, C albo D (najgorsza, egzamin niezdany). Osoby, które uzyskają pozytywny wynik egzaminu, otrzymują certyfikat Swedex oraz raport wyników, wskazujący na liczbę punktów, jaką zdobyły w każdym z modułów. Osoby, którym nie udało się zdać, również otrzymują taki raport - pozwala im on zidentyfikować obszary wymagające dalszej pracy. Okres oczekiwania na certyfikat i raport wyników z egzaminu Swedex to około 6 - 7 tygodni od daty egzaminu.

32 726 27 78