HSK Basic - LinguaCity - Centrum Obsługi Językowej, Katowice
Centrum Obsługi Językowej

Egzamin z języka chińskiego

HSK Basic

Hanyu Shuiping Kaoshi

Egzamin HSK (chin. Hanyu Shuiping Kaoshi , ang. The Chinese Proficiency Test) to państwowy standaryzowany test opracowany przez Centrum HSK Pekińskiego Uniwersytetu Kultury i Języka. Celem egzaminu jest ocena znajomości języka chińskiego u obcokrajowców.

HSK składa się z dwóch części: testu pisemnego i testu ustnego. Test pisemny obejmuje poziom 1 HSK, poziom 2 HSK, poziom 3 HSK, poziom 4 HSK, poziom 5 HSK i poziom 6 HSK, podczas gdy test ustny jest podzielony na HSK (podstawowy), HSK (średniozaawansowany) i HSK (zaawansowany). W części ustnej używane są urządzenia nagrywające. 

Poziom podstawowy (HSK Basic) obejmuje znajomość ok. 150- 300 słówek (przybliżony poziom CEF: A1, A2).

W ramach przygotowania do egzaminu HSK zapraszamy na kursy j. chińskiego

Miejsce egzaminu: ośrodek zewnętrzny

Liczba słów: 150 - 300

Sprawdzany poziom: A1 - A2

Przygotuj się do egzaminu

Jak przebiega egzamin?

Część pisemna:

Poziom 1 (poziom podstawowy) - ilość słownictwa 150 - poziom CEF - A1

przeznaczony dla początkujących, po jednym semestrze nauki,  znających około 150 słów i gramatykę z nimi związaną. Test trwa 40 minut, składa się z testu rozumienia ze słuchu oraz rozumienia tekstu pisanego.

Całkowita liczba punktów z testu: 200; liczba punktów wymaganych do zaliczenia egzaminu: 120 i więcej.

Poziom 2 (poziom podstawowy) - ilość słownictwa 300 - poziom CEF A2

przeznaczony dla początkujących po 2 semestrach nauki, znających około 300 słów i potrafiących wykorzystywać język chiński do komunikowania podstawowych potrzeb. Test trwa 55 minut. składa się z testu rozumienia ze słuchu oraz rozumienia tekstu pisanego.

Całkowita liczba punktów z testu: 200; liczba punktów wymaganych do zaliczenia egzaminu: 120 i więcej.

Część ustna:

Poziom 1 - osoby zdające ten poziom egzaminu powinny znać podstawowe codzienne zwroty, które uczyły się chińskiego przez 60-120 godzin. Liczba punktów wymagana do zdania egzaminu: 60, maksymalna liczba punktów: 100.

Poziom podstawowy składa się z trzech części (łącznie 27 zadań)

- część I - posłuchaj i powtórz - liczba zadań 14; czas - 4 min

- część II - posłuchaj i odpowiedz - liczba zadań 10; czas - 3 min

- część III - odpowiedz na pytania - liczba zadań 2; czas - 3 min

32 726 27 78