FCE - LinguaCity - Centrum Obsługi Językowej, Katowice
Centrum Obsługi Językowej

Egzamin z języka angielskiego

FCE

First Certificate in English

FCE (First Certificate in English) – egzamin na poziomie B2. Potwierdza znajomość języka angielskiego, która pozwala posługiwać się nim w codziennych sytuacjach, w tym w pracy lub nauce.

Egzamin składa się z 5 części: czytanie ze zrozumieniem (reading), stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych (use of English), pisanie (writing), słuchanie (listening), mówienie (speaking). Do części ustnej przystępujesz w innym lub tym samym dniu i zdajesz ją w parze z innym kandydatem w obecności dwóch egzaminatorów.

Czas trwania: ok. 3,5 godziny

Miejsce egzaminu: ośrodek zewnętrzny

Punktacja: 160 - 190

Sprawdzany poziom: B2

Kompetencje: czytanie, słuchanie, pisanie, mówienie

Formuła: komputerowy lub papierowy

Przygotuj się do egzaminu

Jak przebiega egzamin?

FCE pozwala zweryfikować umiejętności językowe na poziomie B2.
Format egzaminu to test w 4 sekcjach:

Sekcje egzaminuCzas trwaniaPunktacja (wartość procentowa)
Reading & use of English75 minut40%
Writing80 minut20%
Listening40 minut20%
Speaking14 minut20%

Test zdaje się, jeśli zdobędziemy minimum 60% punktów. 
Dokumentem potwierdzającym zdanie egzaminu jest Raport Wyników i Certyfikat.

32 726 27 78