CAE - LinguaCity - Centrum Obsługi Językowej, Katowice
Centrum Obsługi Językowej

Egzamin z języka angielskiego

CAE

Certificate in Advanced English

CAE (Certificate in Advanced English) - egzamin na poziomie C1. Certyfikat potwierdza znajomość języka angielskiego pozwalającą na swobodne posługiwanie się językiem w większości sytuacji, w kontekście zawodowym i towarzyskim oraz na studiach wyższych.

Egzamin składa się z 5 części: czytanie ze zrozumieniem (reading), stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych (use of English), pisanie (writing), słuchanie (listening), mówienie (speaking). Do części ustnej przystępujesz w innym lub tym samym dniu i zdajesz ją w parze z innym kandydatem w obecności dwóch egzaminatorów.
Uzyskane certyfikaty są uznawane na całym świecie. W Polsce Ministerstwo Edukacji Narodowej uznaje je na prawach dawnych egzaminów państwowych.

Czas trwania: ok. 4 godziny

Miejsce egzaminu: ośrodek zewnętrzny

Punktacja: 180 - 210

Sprawdzany poziom: C1

Kompetencje: czytanie, słuchanie, pisanie, mówienie

Formuła: komputerowy lub papierowy

Przygotuj się do egzaminu

Jak przebiega egzamin?

CAE pozwala zweryfikować umiejętności językowe na poziomie C1.
Format egzaminu to test w 4 sekcjach:

Sekcje egzaminuCzas trwaniaPunktacja (wartość procentowa)
Reading & use of English90 minut40%
Writing90 minut20%
Listening40 minut20%
Speaking15 minut20%

Test zdaje się, jeśli zdobędziemy minimum 60% punktów. 
Dokumentem potwierdzającym zdanie egzaminu jest Raport Wyników i Certyfikat.

32 726 27 78