Wyjazdowe kursy biznesowe - LinguaCity - Centrum Obsługi Językowej, Katowice
Centrum Obsługi Językowej

Lingua Lux

Wyjazdowe kursy biznesowe

Przyjemne i pożyteczne

Nauka w bezstresowej atmosferze, w oderwaniu od zadań dnia codziennego, w zgranej grupie, połączona z aktywnością ruchową i zabawą – oto atuty outdoor language courses.

Nasze atuty

 • bezstresowa atmosfera
 • dowolne terminy
 • urozmaicone formy
 • elastyczna długość zajęć
 • tematyka dostosowana do Twoich potrzeb

Charakter kursu i jego główne założenia są skoordynowane z poziomem uczestników i profilem Państwa firmy.

Przed wyjazdem uczestnicy kursu piszą test, na podstawie którego określony zostanie ich poziom zaawansowania.

Program i założenia kursu

Charakter OUTDOOR LANGUAGE COURSES jest wybierany razem z osobą koordynująca szkolenia językowe w Państwa firmie.

Przykładowe metody prowadzenia zajęć

 • kurs prowadzony metodą task – based learning – uczestnicy kursu otrzymują do zrealizowania określone zadania, które nawiązują do życiowych sytuacji. Aby je rozwiązać, posiłkują się językiem obcym;
 • „całkowite zanurzenie” – zajęcia opierają się na nieustannej konwersacji w języku obcym. Uczestnik kursu nawet kiedy zamawia obiad, nie mówi po polsku;
 • metoda dualna – zajęcia prowadzone przez lektora polskiego i native speakera;
 • metody aktywizujące np. drama, gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne), dyskusje dydaktyczne (np. dyskusja okrągłego stołu, burza mózgów);
 • accelorated learning – metoda bazująca na różnych modelach pamięci ludzkiej (od pamięci wzrokowej, słuchowej po kinestetyczną) pozwala opanować podstawową bazę leksykalną (ok. 2000–3000 słów).

Profile kursu

 • Język ogólny/ konwersacje
 • Język specjalistyczny
 • Język obcy w IT
 • Język obcy w marketingu
 • Język obcy w finansach
 • Język obcy w logistyce
 • Język obcy w księgowości
 • Język obcy w transporcie
 • Język polski dla obcokrajowców
 • Business language (prowadzenie rozmów, negocjacje, spotkania, korespondencja służbowa)

W trakcie naszych szkoleń językowych zwracamy szczególną uwagę na kształtowanie i doskonalenie praktycznych kompetencji komunikacyjnych (skills), które kursant wykorzysta w codziennej pracy zawodowej, np.:

 • Selling skills
 • Presentations skills
 • Interpersonal skills
 • Business writing
 • Professional assistant
 • Customer relations
 • Meeting
 • Telephoning
 • Negotations

Kursy prowadzą absolwenci filologii obcych oraz native-speakerzy. Większość z nich ma stopień naukowy doktora. Są to osoby otwarte i cierpliwe, o dużym doświadczeniu w nauczaniu.

Dwa systemy kursów

Pełny – LinguaCity odpowiada za organizację całego szkolenia (m.in.: wynajęcie hotelu, organizacja przejazdu uczestników, opracowanie programu szkolenia, lektorzy, przygotowanie materiałów dydaktycznych, organizacja imprez towarzyszących) – zleceniodawca określa m.in. swoje oczekiwania co do poziomu bazy hotelowej i miejsca (regionu) odbywania kursu.

Merytoryczny – LinguaCity odpowiada za część merytoryczną szkolenia (opracowanie programu szkolenia, lektorzy, przygotowanie materiałów dydaktycznych). Zleceniodawca zapewnia m.in.: bazę noclegową i transport uczestników kursu.

Oferowane warianty kursu

Dostępne języki obce i poziomy zaawansowania

Wyjazdowe kursy biznesowe

Nauka języka podczas podróży jest efektywna, a zarazem przyjemna. Mając tę świadomość włączyliśmy do swojej oferty biznesowe kursy wyjazdowe. Bezstresowa, wakacyjna atmosfera, dobra organizacja, ciekawa, urozmaicona forma oraz oderwanie od codziennych obowiązków sprawiają, że uczestnicy robią błyskawiczne postępy. Nauka języka opiera się na realnych sytuacjach, dzięki czemu łatwiej przyswoić słówka i zwroty. Kursanci otwierają się i pozbywają się oporów przed mówieniem w obcym języku. Nauka połączona jest z integracją, aktywnością ruchową i rozrywką, dlatego nie jest odbierana jako coś wyczerpującego i narzuconego.
Outdoor language courses dają możliwość zastosowania wielu ciekawych metod nauczania. Na przykład technika zwana “całkowitym zanurzeniem” zakłada zupełną rezygnację z używania języka ojczystego - uczestnik w każdej sytuacji musi posługiwać się obcym językiem. Podstawowe słownictwo pozwala szybko opanować metoda accelorated learning, która odwołuje się do różnych typów pamięci ludzkiej (np. wzrokowej, słuchowej, kinestetycznej). Z kolei metoda task – based learning polega na przydzielaniu uczestnikom zadań “z życia wziętych”. Aby odnaleźć się w danej sytuacji i wykonać zadanie, trzeba posługiwać się obcym językiem. Podczas kursów wyjazdowych stosujemy również techniki aktywizujące, jak gry dydaktyczne, scenki, dyskusje czy burze mózgów.

Smiling young people looking from above

Biznesowe kursy wyjazdowe mogą mieć różne cele - ustalone z Klientem i dopasowane do jego oczekiwań. Oferujemy szkolenia zarówno z języka ogólnego, jak i specjalistycznego - niezbędnego w danej branży, np. w księgowości, marketingu, finansach, transporcie czy IT. Szczególny nacisk kładziemy na kształtowanie i szlifowanie praktycznych kompetencji komunikacyjnych, które są kluczowe przy wykonywaniu codziennych obowiązków na konkretnym stanowisku np. umiejętności interpersonalnych, sprzedażowych, negocjacyjnych czy związanych z bezpośrednią bądź telefoniczną obsługą klienta. W ramach kursów wyjazdowych oferujemy naukę języka angielskiego, francuskiego i hiszpańskiego na poziomach od A1 do B2.

32 726 27 78