Wyjazdowe kursy biznesowe - LinguaCity - Centrum Obsługi Językowej, Katowice
Centrum Obsługi Językowej

Lingua Lux

Wyjazdowe kursy biznesowe

Przyjemne i pożyteczne

Nauka w bezstresowej atmosferze, w oderwaniu od zadań dnia codziennego, w zgranej grupie, połączona z aktywnością ruchową i zabawą – oto atuty outdoor language courses.

Nasze atuty

 • bezstresowa atmosfera
 • dowolne terminy
 • urozmaicone formy
 • elastyczna długość zajęć
 • tematyka dostosowana do Twoich potrzeb

Charakter kursu i jego główne założenia są skoordynowane z poziomem uczestników i profilem Państwa firmy.

Przed wyjazdem uczestnicy kursu piszą test, na podstawie którego określony zostanie ich poziom zaawansowania.

Program i założenia kursu

Charakter OUTDOOR LANGUAGE COURSES jest wybierany razem z osobą koordynująca szkolenia językowe w Państwa firmie.

Przykładowe metody prowadzenia zajęć

 • kurs prowadzony metodą task – based learning – uczestnicy kursu otrzymują do zrealizowania określone zadania, które nawiązują do życiowych sytuacji. Aby je rozwiązać, posiłkują się językiem obcym;
 • „całkowite zanurzenie” – zajęcia opierają się na nieustannej konwersacji w języku obcym. Uczestnik kursu nawet kiedy zamawia obiad, nie mówi po polsku;
 • metoda dualna – zajęcia prowadzone przez lektora polskiego i native speakera;
 • metody aktywizujące np. drama, gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne), dyskusje dydaktyczne (np. dyskusja okrągłego stołu, burza mózgów);
 • accelorated learning – metoda bazująca na różnych modelach pamięci ludzkiej (od pamięci wzrokowej, słuchowej po kinestetyczną) pozwala opanować podstawową bazę leksykalną (ok. 2000–3000 słów).

Profile kursu

 • Język ogólny/ konwersacje
 • Język specjalistyczny
 • Język obcy w IT
 • Język obcy w marketingu
 • Język obcy w finansach
 • Język obcy w logistyce
 • Język obcy w księgowości
 • Język obcy w transporcie
 • Język polski dla obcokrajowców
 • Business language (prowadzenie rozmów, negocjacje, spotkania, korespondencja służbowa)

W trakcie naszych szkoleń językowych zwracamy szczególną uwagę na kształtowanie i doskonalenie praktycznych kompetencji komunikacyjnych (skills), które kursant wykorzysta w codziennej pracy zawodowej, np.:

 • Selling skills
 • Presentations skills
 • Interpersonal skills
 • Business writing
 • Professional assistant
 • Customer relations
 • Meeting
 • Telephoning
 • Negotations

Kursy prowadzą absolwenci filologii obcych oraz native-speakerzy. Większość z nich ma stopień naukowy doktora. Są to osoby otwarte i cierpliwe, o dużym doświadczeniu w nauczaniu.

Dwa systemy kursów

Pełny – LinguaCity odpowiada za organizację całego szkolenia (m.in.: wynajęcie hotelu, organizacja przejazdu uczestników, opracowanie programu szkolenia, lektorzy, przygotowanie materiałów dydaktycznych, organizacja imprez towarzyszących) – zleceniodawca określa m.in. swoje oczekiwania co do poziomu bazy hotelowej i miejsca (regionu) odbywania kursu.

Merytoryczny – LinguaCity odpowiada za część merytoryczną szkolenia (opracowanie programu szkolenia, lektorzy, przygotowanie materiałów dydaktycznych). Zleceniodawca zapewnia m.in.: bazę noclegową i transport uczestników kursu.

Oferowane warianty kursu

Dostępne języki obce i poziomy zaawansowania

32 726 27 78