Kursy stacjonarne dla biznesu - LinguaCity - Centrum Obsługi Językowej, Katowice
Centrum Obsługi Językowej

Lingua Lux

Kursy stacjonarne dla biznesu

Najpopularniejsze kursy

Najczęściej wybieraną przez naszych klientów biznesowych formą realizacji nauki języków obcych są kursy stacjonarne.

W zależności od oczekiwań Zamawiających, kursy różnią się intensywnością, problematyką oraz poziomem zaawansowania. Poziom zaawansowania jest ustalany we współpracy z Zamawiającym na podstawie jego oczekiwań i wyników przeprowadzonych testów kompetencji językowej.

Decyzja o liczbie kursantów w poszczególnych grupach pozostaje w gestii Klienta Zleceniającego, jednak zalecana ilość osób w grupie nie powinna przekraczać ośmiu uczestników.

Dlaczego LinguaCity?

Nasze atuty

  • Intensywność, problematyka i poziom zaawansowania dostosowany do Państwa potrzeb
  • Nauka w wybranym przez Ciebie miejscu
  • Nauka w dogodnych dla Ciebie dniach
  • Indywidualny wybór lektora
  • Nadzór metodyczny
  • System raportowania
  • Motywacja pozytywna
  • Niewielkie koszty

Gdzie i kiedy?

Kursy w swoim założeniu mogą się odbywać u Zleceniodawcy, w siedzibach naszej szkoły lub też w innych uzgodnionych miejscach. Najczęściej jednak są prowadzone w pomieszczeniach naszych klientów. Przeważnie kursy odbywają się w formie 90-minutowych zajęć, raz lub dwa razy w tygodniu, w porach dogodnych dla kursantów

Indywidualny wybór lektora

Rozumiejąc wagę dobrej współpracy pomiędzy lektorem i kursantami, pozwalamy uczestnikom kursu na wybór optymalnego w ich odczuciu lektora. W tym celu, na życzenie grupy, kolejne z pierwszych spotkań mogą być prowadzone przez różnych lektorów, z których ostatecznie słuchacze wybierają najbardziej im odpowiadającego. W przypadku kursów na wyższych poziomach zaawansowania proponujemy zajęcia w systemie tandem, w ramach którego jednym z lektorów jest native-speaker.

Żeby wszystko przebiegało prawidłowo

Nad prawidłowym przebiegiem kursu czuwa nasz zespół metodyczny. Bieżącej kontroli efektów kształcenia służy również system raportowania wynikający z procedur obowiązujących w LinguaCity.

We współpracy

Prowadzone przez nas kursy realizujemy w ścisłej współpracy ze Zleceniodawcą. Dotyczy to zarówno programu nauczania, intensywności kursu oraz sposobu motywowania pracowników do nauki. Preferujemy motywację pozytywną dzięki systemowi nagród.

Koszty

Koszt takiego programu najczęściej stanowi bardzo niewielki ułamek kosztów kształcenia pracowników, a w istotny sposób zachęca pracowników do nauki i powoduje, iż kurs staje się czymś więcej niż tylko kolejnym obowiązkiem służbowym. Z realizacji kursu Zamawiający może otrzymywać raporty kwartalne i półroczne (semestralne).

Kursy indywidualne

Kursy stacjonarne również są realizowane jako kursy indywidualne w pełni dopasowane do umiejętności i potrzeb uczestnika. Z naszego doświadczenia wynika, że w tym trybie najczęściej nauczany jest średni i wyższy personel firm oraz pracownicy zagraniczni uczący się języka polskiego. W systemie indywidualnym nauka nierzadko jest wspomagana technikami online, a spotkania z lektorem mogą także mieć miejsce w mieszkaniach kursantów. Kolejną cechą wyróżniającą tę formę realizacji zajęć jest swoboda w terminach odbywania spotkań.

Oferowane warianty kursu

Dostępne języki obce i poziomy zaawansowania

Kursy stacjonarne dla biznesu

Każdy dobry przedsiębiorca wie, że warto inwestować w rozwój pracowników. Jednym z najlepszych na to sposobów są kursy językowe, a te w wariancie stacjonarnym, mimo dostępności rozwiązań online, wciąż cieszą się największą popularnością. Oferta edukacyjna LinguaCity skierowana do klientów biznesowych charakteryzuje się dużą elastycznością. Stopień zaawansowania, program, intensywność, ukierunkowanie, a także miejsce kursu dostosowane są do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Klienta. Z nami nauka jest nie tylko efektywna (co można sprawdzić dzięki systemowi raportowania), ale również ciekawa i przyjemna - stawiamy na atrakcyjną formę zajęć i pozytywną motywację. Nauczamy 30 języków - od europejskich po semickie.

Na początku ustalamy poziom zaawansowania na podstawie testów kompetencji językowych i w konsultacji ze Zleceniodawcą. Kursy odbywają się zazwyczaj w grupach maksymalnie ośmioosobowych (to największa rekomendowana liczba zapewniająca efektywną naukę). Miejscem spotkań najczęściej jest siedziba firmy Klienta - kursy mogą się jednak odbywać także w siedzibie naszej szkoły lub w innym dowolnym miejscu. Zalecana przez nas częstotliwość zajęć to raz lub dwa razy w tygodniu po 90 minut. Tu jednak również dostosowujemy się w pełni do potrzeb Klientów. Aby nauka była jak najbardziej skuteczna, a zarazem komfortowa dla kursantów, dajemy możliwość wyboru lektora.

Smiling black and white coworkers looking at camera in the office.

Pierwsze zajęcia prowadzone są przez różnych nauczycieli, a następnie grupa wybiera tego, który najbardziej spełnia jej oczekiwania. Duży nacisk kładziemy na metodykę i monitoring postępów - w tym celu stworzyliśmy przejrzysty system raportowania. Sprawozdanie udostępniamy po upływie kwartału i półrocza. Oferowane przez nas kursy stacjonarne mogą też występować w wariancie indywidualnym. Forma taka sprawdza się szczególnie w przypadku pracowników zagranicznych, którzy uczą się języka polskiego, jest też często wybierana przez pracowników wyższego szczebla. Niewątpliwą jej zaletą jest możliwość stuprocentowego dopasowania do indywidualnych potrzeb kursanta.

32 726 27 78