Intensywne kursy językowe – LinguaCity – Centrum Obsługi Językowej, Katowice
Centrum Obsługi Językowej

Lingua Classic

Intensywne kursy językowe

Intensywnie

W ramach kursu intensywnego umożliwiamy opanowanie w trzy miesiące materiału realizowanego w ciągu pół roku regularnej nauki. Kształcimy harmonijnie wszystkie cztery sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie, posługując się nowoczesnymi i skutecznymi metodami nauczania. Szczególny nacisk kładziemy na posługiwanie się językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego.

Liczba godzin: 50 godzin zegarowych

Godziny zajęć: 10:00-15:00

Czas trwania: listopad-luty, marzec-maj

Tryb nauki: weekendowy

Intensywność kursu: zajęcia raz w tygodniu

Wielkość grup: 5-8 osób

Oferowane warianty kursu

Dostępne języki obce i poziomy zaawansowania

32 726 27 78