Coaching językowy dla biznesu - LinguaCity - Centrum Obsługi Językowej, Katowice
Centrum Obsługi Językowej

Lingua Lux

Coaching językowy dla biznesu

Większa skuteczność

Coaching językowy to spotkania, które pozwalają na skuteczne połączenie nauki języka obcego z codziennymi obowiązkami, a także umożliwiają wszechstronny rozwój kompetencji komunikacyjnych.

Podczas spotkań coach jest zarówno nauczycielem, jak i trenerem – oprócz przekazywania wiedzy merytorycznej wspiera, motywuje, a także pomaga nabywać umiejętności przydatne w rozwoju kompetencji językowych.

Nasze atuty

 • Zindywidualizowana nauka
 • Własny trener
 • Rozwój kompetencji komunikacyjnych
 • Większa skuteczność
 • Wysoka motywacja
 • Dowolne terminy

To dobry wybór dla osób, które interesuje

 • Świadome moderowanie procesu nauki
 • Kształtowanie korzystnych nawyków i wszechstronnych umiejętności
 • Maksymalna personalizacja spotkań
 • Zajęcia efektywne, oparte na metodzie SMART (Specific – Measurable – Achievable – Relevant – Time-bound)
 • Refleksyjne podejście do samorozwoju
 • Wyznaczanie celów językowych i ich systematyczna weryfikacja
 • Niestandardowe spotkania językowe

Oferowane warianty kursu

Dostępne języki obce i poziomy zaawansowania

Coaching językowy

Językoznawcy, pedagodzy i lektorzy nieustannie poszukują najbardziej efektywnej metody nauki języków obcych. Wydaje się, że niektórym osobom opanowanie języka przychodzi stosunkowo łatwo, zaś inne mają z tym kłopot, zniechęcają się i myślą o sobie, że nie mają talentu do języków. Tymczasem prawda jest taka, że każdy z nas jest inny i każdy inaczej przyswaja wiedzę. Zatem optymalna metoda nauczania to taka, która zamiast na schematach opiera się na indywidualnych predyspozycjach uczestnika, jego potrzebach, mocnych i słabych stronach.
Maksymalną personalizację gwarantuje coaching językowy. Coach to więcej niż nauczyciel - to ktoś, kto pomaga w językowym (a w dalszej perspektywie także osobistym i zawodowym), rozwoju. Łącząc wiedzę i umiejętności z dziedzin takich jak psychologia, neurolingwistyka czy mnemotechniki, jest w stanie precyzyjnie rozpoznać potrzeby konkretnego kursanta i dopasować do nich firmę nauki. Coach językowy jest jak trener personalny w klubie fitness i zwykle nazywany jest właśnie trenerem. Jeśli masz problemy z motywacją, odczuwasz barierę językową, masz złą opinię na temat własnych zdolności lub nie potrafisz otworzyć się na kursie grupowym, coaching językowy to idealna propozycja dla Ciebie.

Friends having coffee, smiling and gossip.

Trener pomaga w budowaniu umiejętności językowych krok po kroku, skupia się na tym, co naprawdę ważne w nauce języka i zdradza sposoby na pełne wykorzystanie możliwości mózgu dla najlepszych efektów. Pracuje również na poziomie mentalnym, uczy skutecznych sposobów myślenia i działania, ponieważ brak efektów w nauce często wynika z przekonań. Ważnym aspektem spotkań z coachem językowym jest motywacja. Konieczne jest jasne określenie, po co uczymy się języka, uświadomienie sobie korzyści z jego opanowania. Trener pomaga zwizualizować cel nauki zgodnie z zasadą SMART (szczegółowy, mierzalny, atrakcyjny, realistyczny, określony w czasie). Celem zajęć jest również wypracowanie pozytywnych nawyków tak, by kursant mógł świadomie przejąć kontrolę nad procesem nauki. Jedną z korzyści, jakie niesie coaching językowy jest element rozwoju osobistego - zdobyte umiejętności są wszechstronne mają wpływ na ogólną jakość życia.

32 726 27 78