Coaching językowy dla biznesu - LinguaCity - Centrum Obsługi Językowej, Katowice
Centrum Obsługi Językowej

Lingua Lux

Coaching językowy dla biznesu

Większa skuteczność

Coaching językowy to spotkania, które pozwalają na skuteczne połączenie nauki języka obcego z codziennymi obowiązkami, a także umożliwiają wszechstronny rozwój kompetencji komunikacyjnych.

Podczas spotkań coach jest zarówno nauczycielem, jak i trenerem – oprócz przekazywania wiedzy merytorycznej wspiera, motywuje, a także pomaga nabywać umiejętności przydatne w rozwoju kompetencji językowych.

Nasze atuty

 • Zindywidualizowana nauka
 • Własny trener
 • Rozwój kompetencji komunikacyjnych
 • Większa skuteczność
 • Wysoka motywacja
 • Dowolne terminy

To dobry wybór dla osób, które interesuje

 • Świadome moderowanie procesu nauki
 • Kształtowanie korzystnych nawyków i wszechstronnych umiejętności
 • Maksymalna personalizacja spotkań
 • Zajęcia efektywne, oparte na metodzie SMART (Specific – Measurable – Achievable – Relevant – Time-bound)
 • Refleksyjne podejście do samorozwoju
 • Wyznaczanie celów językowych i ich systematyczna weryfikacja
 • Niestandardowe spotkania językowe

Oferowane warianty kursu

Dostępne języki obce i poziomy zaawansowania

32 726 27 78